Corporate coaching

Corporate (företags) coaching riktar sig till alla yrkesverksamma personer, t ex chef, projektledare, gruppledare eller medarbetare. Oavsett din befattning så kommer du genom ett samarbete med en coach att kunna nå mycket längre än vad du kan göra på egen hand.

Coachens roll är att hjälpa dig att skapa medvetenhet, hitta nya vägar och lösningar och uppnå dina mål. Coachen är resultatinriktad och kommer att utmana dig att gå ett steg längre än du tänkt för att du ska avancera.

Vinster för dig och företaget:
  • Du medvetandegör dina tankar och handlingar
  • Du får ökad självinsikt
  • Du kommer att agera mer konstruktivt
  • Du strukturerar din tillvaro
  • Du kommer att hitta nya vägar, lösningar och möjligheter
  • Du ökar din motivation och därigenom din effektivitet
  • Du lär dig ett coachande förhållningssätt till dina medarbetare
  • Tillsammans med din coach kommer du att avancera inom ditt coachingområde
Allt detta tillsammans kommer att leda till ökad arbetsglädje och därmed ökat välbefinnande.

Ledarskapscoaching

Ledarskapscoaching är en inriktning inom Corporate coaching som riktar sig till dig som har en ledande befattning oavsett nivå. För en ledare finns stora vinster att göra genom att arbeta med en coach. Sett till de vinster som nämns ovan kan tilläggas att ökad medvetenhet om hur du agerar samt ökad självinsikt kommer att få dig att växa som ledare såväl för dig själv som i andras ögon. Det kommer att underlätta och förbättra ditt ledarskap.