Gruppcoaching

Gruppcoaching kan med fördel användas då gruppen behöver arbeta fram gemensamma lösningar, mål och förhållningssätt som håller i längden. Fokus ligger på hur man inom gruppen kommunicerar, agerar, förhåller sig till ”omvärlden” och ger varandra feedback. Det är gruppens mål och behov om styr coachingprocessen.

Metoden lämpar sig för t ex arbetsgrupper, ledningsgrupper och intressegrupper.

Gruppcoaching hjälper gruppen att:
  • Hitta kommunikationsnycklar
  • Tydliggöra gemensamma mål
  • Förbättra arbetsklimatet
  • Förbättra samarbetet
  • Öka förståelsen för varandras olikheter
  • Öka gruppdynamiken
  • Lösa uppgifter
  • Utveckla verksamheten
  • Hitta nyckeln till konstruktiva möten
  • Skapa arbetsglädje
”Olika individer berikar varandra – genom att skapa en helhet kommer gruppen nå längre”