Om företaget

Avancera

Avancera Coaching AB är företaget med spetskompetens inom coaching och karriärcoaching. Namnet Avancera kommer av det som coaching till stor del handlar om, nämligen att gå framåt.

Riktlinjer

Avancera Coaching AB arbetar med coaching enligt International Coach Federations, riktlinjer. ICF är världens största oberoende branschorganisation för professionell coaching och verkar för kvalitetsutveckling inom coachyrket.

Affärsidé

Avancera Coachings affärsidé bygger på coaching på individ- och gruppnivå för att effektivt hitta vägar för att utnyttja individens och/eller gruppens fulla potential. Viktiga komponenter i coachingarbetet är:
  • Att skapa medvetenhet och insikt om hur man tänker och agerar.
  • Att skapa motivation och glädje i arbetet att nå sina mål.
  • Att skapa personlig utveckling och få människor att växa.
  • Att skapa ökad effektivitet och kreativitet genom att tänka ”utanför boxen”.
  • Att skapa en genomtänkt planering av delmål och mål.

Våra ledord i företaget är

  • Mål
  • Motivation
  • Glädje
  • Insikt
  • Utveckling

Verksamhet

Avancera Coaching har bedrivit verksamhet inom coaching sedan 2007. I slutet av 2010 omvandlades företaget till Avancera Coaching AB. Företaget ägs av Linda Arnström, VD. Verksamhetens bas är i Sundsvall. Vi är 3 anställda, samtliga utbildade ICF-coacher. Företaget har ett stort nätverk av kompetenta coacher som plockas in efter uppdrag.