Referenser

Lindas coaching har inneburit en rad fördelar för mig. Jag har blivit bättre på att effektivt strukturera mitt arbete och på att sätta gränser runt mig själv. Högarna på skrivbordet har krympt liksom omfånget på min mailbox. Sammantaget har det gjort mitt mångfacetterade arbete både lättare och roligare, vilket jag tror märks även i min omgivning, såväl privat som professionellt.

”Dan - forskningsledare”Linda har genom utmärkt bra coaching hjälpt mig att nå mitt hcp-mål i golf för säsongen 2007. Vi har jobbat med delmål och till stor del mental fokusering på valda delar i mitt golfspel. Jag har även fått bra tips på vad jag kan fortsätta att jobba med och förbättra. Det har varit mycket givande och trevligt att "prata" golf med en golfspelare på Lindas höga nivå.

”Ann-Louise - golfare från hcp 34,5 till 28,2”Jag har fått verktyg för att ändra mitt beteende och sätt att tänka som gör att jag når mina mål och mår bra. Allt finns inom mig, svårigheten är att plocka fram det, Linda har hjälpt mig att göra det. Hon har också visat att hon är bra på att lyssna och ingett ett starkt förtroende. Vill du utveckla dig själv och hitta en väg till dina mål ska du träffa Linda!

”Madelene - Karriärcoaching”Coachingen har gett mig verktyg att hantera stressade situationer och bryta negativa tankemönster. Jag har lättare för att balansera krav och prestationer, vilket är stärkande för självkänslan. Jag kan numera ha fokus på vad jag är bra på istället för att älta mina misstag.

”Anette - Marknadssupportchef”Mycket givande dag. Bra att alla fått tänka till om sin egen delaktighet, och ta steget till eget ansvar.

”Privat förskola, 14 pedagoger plus 3 chefer”. Temat var ansvar och engagemang.