Personlig coaching

Personlig coaching är för dig som vill utvecklas, förändra eller göra något nytt i livet. Vill du nå ett uppsatt mål i ditt privatliv eller inom yrkeslivet? Vill du hitta nya vägar i livet eller vill du kanske bryta dina invanda mönster. Kanske drömmer du om att starta eget företag, utveckla ditt befintliga företag eller avancera inom yrkeslivet.

Coaching hjälper dig att:
  • Medvetandegöra dina tankar och handlingar
  • Få ökad självinsikt
  • Agera konstruktivt
  • Strukturera din tillvaro
  • Hitta nya vägar, lösningar och möjligheter
  • Utmana dig till att våga lite mera
  • Uppnå dina mål snabbare
Personlig coaching sker huvudsakligen via telefonmöten. Det är effektivt och sparar tid för båda parter. Andra önskemål kan såklart diskuteras för att hitta den bästa lösningen.

Att köra 3 coachingtillfällen/månad brukar vara lagom. Mellan samtalen kommer du att erbjudas kortare kontakt via e-mail eller telefon. För att samtalen ska bli så effektiva som möjligt får du ett litet program som förbereder dig inför varje samtal.

Prova på gratis!

Eftersom det är mycket viktigt att du känner dig nöjd med valet av coaching och din coach kan du prova på ett samtal gratis. Då kommer jag att lite mer ingående att presentera hur coaching fungerar och så kör vi ett lite kortare coachingsamtal. Ring mig på 070-6579788 eller skicka ett mail till linda@avanceracoaching.se så bokar vi in en tid.